WOZMeldpunt tips voor een verlaging!

Dit weekend geeft WOZMeldpunt goede tips voor de verlaging van de WOZ-waarde.

WOZ-waarde is verkoopprijs
Het heeft alleen zin bezwaar te maken tegen uw WOZ-waarde te maken als uw WOZ-waarde hoger is dan de verkooprijs van uw woning op 1 januari 2021. Let op: de WOZ-waarde heeft betrekking op de verkoopwaarde van uw woning vorig jaar!

Oude keuken en/of badkamer
Heeft u een keuken en/of badkamer ouder dan 20 jaar dan heeft het zin bezwaar te maken. Immers een koper betaalt minder voor een verouderde woning ten opzichte van een gerenoveerde woning. De woningen die de gemeente als vergelijkingswoningen gebruikt zijn woningen in (boven)gemiddelde staat. Als u een verouderde woning heeft dan heeft het dus zin bezwaar te maken. De verlaging is meestal 10% van de WOZ-waarde. Maak direct gratis bezwaar!

Grote gebreken
Eén op de zes mensen in Nederland woont in een woning met grote gebreken, zoals verrotte raamkozijnen, lekkende daken of vochtige muren. De meeste gebreken zijn geconstateerd in huurwoningen. Heeft u een woning met gebreken dan heeft het zin bezwaar te maken. Immers een koper betaalt minder voor een huis met achterstallig onderhoud dan een goed onderhouden woning.

Nederland verzakt
In Nederland zijn er zo’n 250.000 huizen met ernstige verzakkingen. Volgend jaar krijgen woningen een funderingslabel als ze worden getaxeerd. De herstelkosten lopen enorm op. De ene huiseigenaar betaalt 30.000 euro, bij de ander kan het oplopen tot tonnen. Een verzakking is dus een goede reden voor een verlaging.

Geluids- en/of stankoverlast
Als uw woning een mindere ligging heeft dan heeft zin bezwaar te maken. Veel woningen liggen aan een drukke doorgaande weg, tegenover een benzinepomp, boven een café… Deze woningen hebben dus een mindere ligging vanwege geluids- en/of stankoverlast. De rechter erkent overlast en kent verlagingen toe.

Hoogspanningsmasten
De hoogspanningsmast die zich direct naast de woning bevindt, heeft invloed op de WOZ-waarde. Wanneer de stroomkabels bijvoorbeeld op 20 meter van een woning zijn verwijderd, heeft dat invloed op de WOZ-waarde. Als u dicht bij een hoogspanningsmast woont is het zinvol bezwaar aan te tekenen.

Koopsom woning lager dan WOZ-waarde
Heeft u na 1 januari 2019 een woning heeft gekocht is de koopsom (incluis eventuele verbouwingskosten) leidend voor de WOZ-waarde. Is uw koopsom (incl. verbouwingskosten) lager dan de WOZ-waarde dan loont het dus bezwaar te maken. Maak direct gratis bezwaar!

Voorbeelden andere goede redenen
De rechter heeft uitspraak gedaan over nog veel meer redenen van bezwaar, zoals reservefonds VVE, hondenuitlaatplaats, dijkwoningen, aardbevingsschade, erfpachtcorrectie, asbest, bodemverontreiniging, erfdienstbaarheid, UTMS-masten, wijziging bestemmingsplan, belemmering uitzicht etc. Er liggen vele rechterlijke uitspraken om een verlaging te onderbouwen.

WOZMeldpunt helpt u gratis
Als u zich herkent in bovenstaande dan heeft het zin bezwaar te maken. U kunt dat zelf doen of u kunt gratis WOZMeldpunt inschakelen om bezwaar voor u te maken. Onze juristen kennen de rechterlijke uitspraken en onderbouwen uw woning met vergelijkbare woningen welke voor een lager bedrag zijn verkocht. De slagingskans bij WOZMeldpunt is hoger dan dat u het zelf doet. Graag helpen wij u ook succesvol bezwaar te maken.

Meld u aan in 3 minuten!

WOZMeldpunt
Frank van der Plas

Hilversum, 11 februari 2022