Werkwijze

Hoe kunt u WOZMeldpunt inschakelen om bezwaar te maken tegen de hoogte van uw WOZ-beschikking? De werkwijze is:

Stap 1: Aanmelding

U meldt zich via het aanmeldformulier op de website aan, klik hier. U dient zich zo snel mogelijk na ontvangst van de beschikking aan te melden in verband met de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken. Bij de aanmelding kunt u uw redenen van bezwaar aanvinken en toelichten. Wij verwerken uw redenen in uw bezwaarschrift zodat u zich volledig in het bezwaarschrift herkent. Meld u aan voor gratis bezwaar!

Stap 2: (Digitaal) ondertekenen machtiging

Voor uw gemak kunt u bij uw aanmelding de machtiging direct digitaal ondertekenen. De machtiging is benodigd om namens u bezwaar en beroep te kunnen maken. Mocht u de machtiging thuis willen ondertekenen dan sturen wij u de machtiging per email en/of post toe.

Wij gebruiken uw machtiging alleen voor de procedure tegen de WOZ-aanslag 2019 waarvoor u zich bij ons heeft aangemeld. Uw machtiging wordt dus nooit voor toekomstige WOZ-aanslagen of doeleinden gebruikt.

Stap 3: Opstellen en indienen bezwaarschrift

Na ontvangst van de machtiging starten we voor u kosteloos de bezwaarprocedure om uw WOZ-waarde te verlagen. Bij het opstellen van het bezwaarschrift onderbouwen wij een lagere WOZ-waarde. Hierbij maken wij gebruik van een database met verkochte woningen in uw buurt, prijsindexen bestaande woningen en vele rechterlijke uitspraken. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening met de redenen die u bij de aanmelding heeft opgegeven.
Mochten wij nog vragen hebben dan nemen wij contact met u op. Wij sturen het bezwaarschrift naar uw gemeente. Tevens sturen wij u tegelijkertijd een kopie van het bezwaarschrift en houden wij u op de hoogte van de voortgang. Klik hier voor gratis bezwaar!

Stap 4: Besluit gemeente

Zodra wij het besluit van de gemeente op het ingediende bezwaarschrift ontvangen, zullen wij u hiervan direct per email op de hoogte brengen. Uw Gemeente heeft wettelijk tot 31 december 2019 de tijd om uitspraak te doen op uw bezwaar. Het kan soms enkele maanden duren voordat uw gemeente een besluit neemt (verschilt per gemeente).

Vanwege de deskundige onderbouwing zal de Gemeente de WOZ-waarde vaak direct verlagen. Wanneer de Gemeente het bezwaar onverhoopt toch afwijst of u anderszins niet volledig tevreden bent met de uitspraak bestaat de mogelijkheid om bij de rechtbank in beroep te gaan tegen deze uitspraak.

Meld u aan