Bezwaar maken tegen WOZ-waarde loont!

Wij van WOZMeldpunt helpen u kosteloos bezwaar maken tegen een te hoog vastgestelde WOZ-waarde. Met een lagere WOZ-waarde bespaart u € 50 tot enkele honderden euro’s per jaar!

Ook bespaart u tijd doordat wij juridisch werk van u uit handen nemen. Wij zijn namelijk deskundig in het bepalen van de waarde van uw woning en het onderbouwen van uw bezwaar.

Besparing door een lagere WOZ-waarde

Twijfelt u over de hoogte van de WOZ-waarde van uw woning? De kans is groot dat uw WOZ-waarde niet klopt. Bij de juridische onderbouwing van uw bezwaar houden wij rekening met vergelijkbare woningen in uw buurt en specifieke redenen zoals overlast, staat van onderhoud, bouwkundige gebreken etc. Gunstige rechterlijke uitspraken bieden goede mogelijkheden voor een geslaagd bezwaar!

Een lagere WOZ-waarde scheelt in de onroerendezaakbelasting (OZB), maar ook in de inkomstenbelasting, waterschapsbelasting, riool- en afvalstoffenheffing. De stijging van het huurwaardeforfait met 17% is dit jaar een extra reden om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Bezwaar bespaart u geld, elk jaar weer!

Maak kosteloos bezwaar

Als WOZMeldpunt vaststelt dat uw WOZ-waarde te hoog is, maken wij hiertegen bezwaar.  U ontvangt hiervan een kopie. Dit doen wij voor u gratis. De gemeente vergoedt bij een geslaagd bezwaar onze kosten. Dit zijn zij bij wet verplicht.

Wij van WOZMeldpunt hebben goede ervaringen met gemeenten. Zij verwerken onze bezwaarschriften zorgvuldig en vlot. Mocht het bezwaar door de gemeente worden afgewezen dan nemen wij de kosten voor eigen rekening. U hoeft dus nooit iets te betalen!

Controleer of u in aanmerking komt en MAAK BEZWAAR!

 

Meld u aan