Veelgestelde Vragen

Graag beantwoorden wij enkele veelgestelde vragen van onze klanten. Mocht u een andere vraag hebben neemt u dan gerust contact op met onze klantenservice. Zij staan u graag te woord.

Is bezwaar maken zinvol?

Ja, in de afgelopen jaren maakten zo’n 120.000 huiseigenaren bezwaar tegen de hoogte van de WOZ-waarde, 40% hiervan werd in het gelijkgesteld. De ervaring leert dat bezwaar maken via een gespecialiseerd WOZ-bureau een veel grotere kans van slagen heeft. WOZMeldpunt streeft naar een aanzienlijk hogere slagingskans. U bespaart u al snel enkele tientjes tot honderden euro’s per jaar. Maak direct bezwaar!

Wat zijn goede redenen voor bezwaar?

Goede redenen voor bezwaar zijn als de gemeente niet-vergelijkbare woningen heeft gebruikt of geen rekening heeft gehouden met specifieke redenen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • Kenmerken van mijn woning kloppen niet (bijv. inhoud- of perceelgrootte onjuist)
  • Referentiewoningen zijn slecht vergelijkbaar (bijv. grootte van de woning)
  • Achterstallig onderhoud en/of bouwkundige gebreken (bijv. slecht schilderwerk, lekkage)
  • Bodemverontreiniging en asbest
  • Gedateerde keuken en/of badkamer
  • Overlast (bijv. geluidsoverlast, ligging aan doorgaande weg, nabij school)

U vindt in ons aanmeldformulier een uitgebreide lijst van redenen voor bezwaar. Wij houden rekening met deze redenen bij de juridische onderbouwing van uw bezwaarschift. Gunstige rechterlijke uitspraken bieden goede mogelijkheden voor een geslaagd bezwaar.

Is de machtiging eenmalig geldig?

Ja. WOZMeldpunt maakt geen gebruik van doorlopende machtigingen. Wij gebruiken uw machtiging alleen voor de procedure tegen de WOZ-aanslag waarvoor u zich bij ons heeft aangemeld. Uw machtiging wordt dus nooit voor toekomstige WOZ-aanslagen of andere doeleinden gebruikt.

Kan ik als huurder ook bezwaar maken?

Met ingang van 1 oktober 2015 telt de WOZ-waarde voor 25% mee bij het bepalen van de maximale huur. De WOZ-waarde is van invloed op de maximale huurprijs van uw huurwoning. Is uw huur te hoog dan kunt u de verhuurder vragen om de huur te verlagen. Echter de WOZ-waarde is alleen van toepassing op zelfstandige woningen met een gereguleerde huur. Hiervan is sprake als een woning een eigen toegang heeft en de huur bij het afsluiten van het huurcontract lager ligt dan de liberalisatiegrens van dat moment. De liberalisatiegrens per 1 januari 2018 is € 720,42. Maak gratis bezwaar!

Gratis bezwaar. De gemeente betaalt. Hoe kan dit?

Ja, WOZMeldpunt maakt gratis bezwaar voor u. Volgens artikel 7:15 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) is de gemeente wettelijk verplicht de kosten, die u voor de behandeling van het bezwaar en beroep redelijkerwijs heeft moeten maken, te vergoeden wanneer u geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld wordt. In het bezwaarschrift verzoeken wij de gemeente deze wettelijke vergoeding rechtstreeks aan ons over te maken. Deze vergoeding dekt volledig onze kosten. Echter sommige gemeenten maken onze kostenvergoeding voor verrichte juridische werkzaamheden aan u over welke u dan aan WOZMeldpunt dient te betalen. Het is voor u dus altijd kostenneutraal!

Wanneer het bezwaar door de gemeente wordt afgewezen, dan neemt WOZMeldpunt de kosten zelf voor haar rekening. Meld u aan voor gratis bezwaar!

Waarom WOZMeldpunt?

Met onze kennis en ervaring kunnen wij deskundig bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde. Ons team heeft inzage in alle vergelijkbare verkochte woningen in uw buurt, woningprijsindex en rechterlijke uitspraken. Gunstige rechterlijke uitspraken bieden goede mogelijkheden voor een geslaagd bezwaar. Meld u aan!

Waarom zou ik niet zelf een bezwaarschrift indienen?

Een veelgemaakte argument door particulieren is te verwijzen naar gedaalde marktprijzen terwijl de WOZ-waarde van hun woning niet of minimaal is verlaagd. Echter de gemeenten wijzen dit argument meestal af daar de WOZ-waarde volgens de Wet WOZ gebaseerd moet zijn op daadwerkelijk verkochte woningen in uw buurt rond waardepeildatum. WOZMeldpunt heeft volledig inzicht in alle verkochte woningen in heel Nederland.

Waarom zou ik WOZMeldpunt inschakelen en niet een ander bureau?

WOZMeldpunt richt zich uitsluitend op particulieren. Andere bureaus richten zich veelal ook op industriële objecten, woningbouwcorporaties, bedrijfspanden etc. Uw belang heeft bij WOZMeldpunt dus onze volledige aandacht. WOZMeldpunt is er speciaal voor de particulier!  Meld u aan voor gratis bezwaar!

Wanneer beslist de gemeente over mijn bezwaarschrift?

De gemeente moet uiterlijk voor 31 december 2019 een beslissing nemen over uw bezwaar. Daarna kan de gemeente nog uitstel aanvragen voor 6 weken. Meestal doet de gemeente uitspraak binnen enkele maanden.

Hoe stelt de gemeente mijn WOZ-waarde vast?

De gemeenten gebruiken computers om de WOZ-waarde modelmatig te bepalen. Echter computers maken ook fouten en houden geen rekening met specifieke kenmerken van uw woning (bijv. uw woning ligt naast een cafe of heeft een gedateerde keuken). Derhalve is het vaak zinvol om bezwaar aan te tekenen waarbij rekening gehouden wordt met specifieke redenen.

Kan ik ook om een kleine verlaging vragen?

Ja. Vroeger bestond voor het maken van bezwaar een bezwaardrempel. Echter de Hoge Raad (zaaknummer 08/02324) heeft recentelijk deze drempel nietig verklaart daar deze in strijd is met het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens. Dus ook bij een klein verschil kunt u bezwaar maken. Maak bezwaar!

Binnen hoeveel weken moet ik bezwaar maken?

Binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking moet uw bezwaar tegen de WOZ-waarde bij de gemeente zijn ingediend. Eventueel kunt u een pro-forma bezwaar indienen, dan wordt de termijn normaliter met twee tot vier weken verlengd. Echter de gemeente moet voor 31 december 2019 reageren op uw WOZ-bezwaarschrift.

Mijn buurman heeft eenzelfde woning maar een lagere woz-waarde. Hoe kan dat?

Een veel gemaakte fout is te verwijzen naar de lagere woz waarde van de buurman. Meestal wijst de gemeente deze grond voor bezwaar af en zal refereren aan de verkochte referentiewoningen. Als u WOZMeldpunt inschakelt dan stellen wij nader onderzoek in naar de woz-waarden van andere woningen in uw buurt. Tevens verwijzen wij naar rechterlijke uitspraken over het gelijkheids- en het meerderheidsbeginsel. Dit verhoogt sterk de slagingskans van uw bezwaar.

Als ik het oneens ben met de beslissing van de gemeente. Kan ik dan alsnog in beroep gaan?

Als de gemeente uw bezwaar ten onrechte niet verlaagd zal WOZMeldpunt binnen 6 weken na dagtekening van de uitspraak in beroep te gaan bij de rechtbank. Wij zullen dan proberen alsnog een verlaging van uw WOZ-waarde te realiseren. In dat geval zijn alle kosten voor rekening van WOZMeldpunt.

Meld u aan!