Disclaimer

Algemeen

WOZMeldpunt verleent u hierbij toegang tot www.wozmeldpunt.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen, logo’s, huisstijl en andere materialen die door WOZMeldpunt met de grootste zorg zijn samengesteld. WOZMeldpunt behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

WOZMeldpunt is verantwoordelijk voor de informatie die u op deze website aantreft. Het kan echter zijn dat er toch een onvolkomenheid vermeld staat. Indien u meent dat er onjuiste informatie vermeld staat dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen:

WOZMeldpunt, Noorderweg 2, 1221 AA Hilversum, 088-0242.024, info@wozmeldpunt.nl

Auteursrechten

Alle rechten van auteursrecht, merkenrecht en intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij WOZMeldpunt. Deze informatie blijft eigendom van WOZMeldpunt. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WOZMeldpunt, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan, zonder kennisgeving, van tijd tot tijd wijzigen.