WOZ-waarde ook van toepassing op huurwoningen per 1 oktober 2015

Puntensysteem huurwoning
Het puntensysteem bepaalt wat de maximale huurprijs van uw sociale huurwoning mag zijn. Is uw huur hoger? U kunt dan de verhuurder vragen om de huur te verlagen. Het puntensysteem geldt niet bij geliberaliseerde huurwoningen.

Per 1 oktober 2015 is het puntensysteem gewijzigd: de WOZ-waarde van de woning telt mee bij de berekening van het aantal punten. Woonomgeving, hinderlijke situaties (zoals geluidsoverlast door verkeer) en woonvorm (eengezinswoning, flat) tellen niet meer mee. Ook zijn de schaarstepunten vervallen. De wijzigingen gelden alleen voor zelfstandige woonruimtes (ook voor bestaande huurcontracten).

Punten bepalen maximale huurprijs
Het puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. Het puntensysteem heet ook wel het woningwaarderingsstelsel. Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte en sanitair, krijgt punten. Voor monumentenwoningen en zorgwoningen gelden nog een paar speciale regels. Bij elkaar opgeteld, leveren de punten een maximale huurprijs op. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

U kunt zelf de punten en maximale huurprijs van uw woning uitrekenen met de huurprijscheck van de Huurcommissie. Op de website van de Huurcommissie vindt u ook formulieren voor het bepalen van de maximale huurprijs van uw woning. De tabellen waarmee u de maximale huurprijs kunt berekenen, vindt u in de circulaire aanpassingen woningwaarderingsstelsel per 1 oktober 2015.

Ligt de huurprijs van uw woning hoger dan de maximale huurprijs? Dan kunt u huurverlaging voorstellen aan de verhuurder. Als uw verhuurder dit niet wil, kunt u de Huurcommissie om een uitspraak vragen.

Geen maximale huurprijs bij geliberaliseerde huurwoning
Geliberaliseerde huurwoningen zijn huurwoningen waarbij de huur op de begindatum hoger is dan € 710,68 (prijspeil 2015). Bij deze huurwoningen bepalen verhuurder en huurder zelf de huurprijs. Er is dan geen maximale huurprijs.

Is het huurcontract van uw geliberaliseerde huurwoning korter dan 6 maanden geleden ingegaan? Dan kan de Huurcommissie wel voor u nagaan of de huurprijs redelijk is. Dit heet de toets aanvangshuurprijs.

Bron: Rijksoverheid