Teveel belasting door VVE spaarpot

Veel eigenaren van appartementen met een VVE betalen teveel onroerende zaakbelasting. Elk jaar betalen storten de mensen een bedrag in de spaarpot van de VVE voor grote toekomstige uitgaven zoals vervanging van het dak of groot onderhoud. Als iemand een woning koopt is de koopsom inclusief de VVE spaarpot. De gemeente gebruikt de koopsom en heft derhalve ten onrechte belasting over de spaarpot van de VVE.

Gerechtshof stelt woningeigenaren in het gelijk
Het Gerechtshof in Den Haag heeft eind 2019 de mensen in het gelijk gesteld. Bij de vergelijking van de woningen dient de spaarpot van de VVE eruit te worden gehaald.

Structureel teveel belasting VVE eigenaren
Onze ervaring is dat maar heel weinig gemeenten rekening houden met de VVE spaarpot en dus onterecht structureel teveel belasting heffen. WOZMeldpunt zal zich komend jaar hard maken voor belasting voor woningeigenaren welke aangesloten zijn bij een VVE.

WOZMeldpunt
19 februari 2020