Tachtig procent heeft WOZ-waardering op orde

Tachtig procent van de gemeenten heeft zijn WOZ-waardering op orde, zo blijkt uit een brief van staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) aan de Tweede Kamer. 

Tachtig gemeenten doen de waardering van onroerende zaken niet haar behoren. Deze gemeenten komen onder verscherpt toezicht te staan van de Waarderingskamer. Deze maakt afspraken met die gemeenten over maatregelen die zij moeten nemen ter verbetering.

Bij negen van de tachtig gemeenten moet de WOZ-uitvoering dringend worden verbeterd, bij 71 van hen kan die uitvoering verbeterd worden. In totaal 248 gemeenten voeren de Wet WOZ goed uit; 81 gemeenten doen dat naar behoren.

De Waarderingskamer streeft ernaar dat ten minste 90 tot 95 procent van de gemeenten in de categorie ‘goed’ of ‘naar behoren’ zit.

Bron: VNG Magazine