Slecht onderhouden woningen te hoog gewaardeerd

Veel gemeenten betrekken de slechte staat van onderhoud van woningen te weinig bij hun WOZ-waardering, aldus secretaris van de Waarderingskamer Jan Gieskes. Vandaar dat het aantal gemeenten onder verscherpt toezicht is toegenomen dit jaar.

De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. Het uitbreken van de economische crisis heeft gevolgen voor de WOZ-waardering.Gieskes: ‘Zo zijn banken minder scheutig met het verstrekken van leningen om woningen op te knappen. Daardoor zijn slecht onderhouden woningen moeilijker te verkopen.’

Omdat een slecht onderhouden woning minder goed verkoopt, zou de WOZ-waarde daarvan moeten afnemen. ‘Gemeenten zijn druk bezig het proces van waarderen te vereenvoudigen, maar ze houden vaak onvoldoende rekening met de actuele staat van onderhoud.’

Dat laatste heeft ook te maken met gebrek aan mankracht voor de WOZ-waarderingen. ‘De wethouder financiën moet daar geld voor beschikbaar stellen, maar in een tijd van bezuinigingen houdt die eerder de hand op de knip.’

Het verscherpt toezicht houdt in dat de Waarderingskamer slecht presterende gemeenten vaker bezoekt. Dat kan oplopen tot drie à vier keer per jaar. Daarnaast kan de Waarderingskamer vragen om een plan van aanpak.

Gieskes heeft er vertrouwen in dat gemeenten hun leven zullen beteren. ‘Met een goede waardering bespaar je geld; het aantal bezwaren neemt dan af. Dus een investering in extra mankracht betaalt zich wel uit.’

De verminderde kwaliteit van de WOZ-waardering is er volgens Gieskes de laatste jaren in geslopen, ook door de veranderde voorkeuren van kopers. Vanaf 2010 vroeg de Waarderingskamer al om extra aandacht voor zogeheten objectkenmerken bij de waardering, waaronder dus het onderhoud. ‘Vorig jaar hebben we zelfs gezegd dat we gemeenten die hun administratie over het onderhoud van woningen niet op orde hebben, eventueel ontraden om WOZ-beschikkingen te versturen. Geen WOZ-beschikking betekent ook geen aanslag lokale belastingen.’ Het college van B en W beslist overigens over het wel of niet versturen van WOZ-beschikkingen.

Verminderde kwaliteit van de WOZ-waarderingen doet een toename verwachten van het aantal bezwaren tegen die waarderingen. Gieskes kan daar nu nog niets over zeggen. De Waarderingskamer komt half mei met cijfers over dat aantal klachten over de meest recente WOZ-beschikkingen.

Bron: VNG Magazine