Bezwaar maken tegen WOZ-waarde loont!

WOZMeldpunt is een onafhankelijk bureau dat opkomt voor de belangen van particulieren. Wij maken gratis deskundig bezwaar tegen een te hoog vastgestelde WOZ-waarde. Een lagere WOZ-waarde bespaart geld!

Omdat de prijs van woningen in de afgelopen periode is gestegen, raden wij u aan de getaxeerde WOZ-waarde van uw woning goed te controleren. Is deze te hoog, maak dan tijdig bezwaar. Een lagere taxatie bespaart al gauw enkele tientjes tot enkele honderden euro’s per jaar. Een besparing, hoe klein ook, werkt ook in de volgende jaren door. Maak direct gratis bezwaar!

Een verlaging van de woz-waarde scheelt in de onroerendezaakbelasting (OZB), maar ook in de waterschapsbelasting en de inkomstenbelasting (middels eigenwoningforfait).

Inzage vergelijkbare woningen en specifieke redenen

Twijfelt u over de hoogte van de WOZ-waarde van uw woning? De kans is groot dat uw WOZ-waarde niet klopt. WOZMeldpunt is deskundig in het bepalen van de werkelijke waarde van uw woning en het deskundig onderbouwen van uw bezwaarschrift. Daarbij houden wij rekening met vergelijkbare verkochte woningen in uw buurt en specifieke redenen voor uw woning zoals ligging aan een doorgaande weg of achterstallig onderhoud. U vindt een lijst van redenen in het aanmeldformulier. Gunstige rechterlijke uitspraken bieden goede mogelijkheden voor een geslaagd bezwaar. Het is vaak de moeite waard!

Maak gratis bezwaar

Als WOZMeldpunt vaststelt dat uw WOZ-waarde te hoog is, maken wij hiertegen bezwaar. Door inbreng van onze deskundigheid is een snelle afhandeling mogelijk en vermijden we langdurige juridische trajecten.

Bij een geslaagd bezwaar wordt uw WOZ-waarde verlaagd, waardoor u minder belasting betaalt. Wij ontvangen dan van de gemeente een wettelijke kostenvergoeding voor onze verrichte werkzaamheden. Mocht het bezwaar door de gemeente worden afgewezen dan neemt WOZMeldpunt alle kosten voor haar eigen rekening. U hoeft ons dus niets te betalen!

Meld u aan in 3 minuten!