PvdA overweegt nog hogere OZB

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG –
In het kader van een nieuw belastingstelsel is het voor de PvdA ’een optie’ om de onroerendezaakbelasting (ozb) te verhogen. De VVD is mordicus tegen het verhogen van de lasten voor uitsluitend de huizenbezitter.
Het kabinet streeft ernaar in een nieuw stelsel vooral de belasting op arbeid te verlagen. Omdat de schatkist hierdoor minder geld ontvangt, wordt gekeken om de rijksuitgaven aan gemeenten te korten. Die gemeenten zouden ter compensatie vervolgens meer mogelijkheden moeten krijgen om zelf belasting te heffen.
Staatssecretaris Wiebes (Financiën) overlegt nog met politieke partijen over de contouren van een nieuw belastingstelsel en hoopt voor de zomer de Tweede Kamer in te kunnen lichten.

Bron:
De Telegraaf
25 maart 2015