OZB stijgt in Amersfoort het meest

De onroerendezaakbelasting stijgt in Amersfoort dit jaar met maar liefst 10,7 procent. Dit is de sterkste verhoging van alle 36 grote gemeenten in Nederland. Dit blijkt uit een vergelijkend onderzoek van de universiteit Groningen.

 Amersfoort staat onder financieel toezicht van de provincie Utrecht. Met de hogere opbrengsten van de ozb hoopt de gemeente de begroting sluitend te krijgen.

Er is ook een tiental grote gemeentes die de ozb verlagen. De sterkste verlaging van de ozb is in Alkmaar, met 2,9 procent.

De afvalstoffenheffing wordt in elf van de grootste gemeentes verlaagd, in Nijmegen met maar liefst 27,4 procent. De gemeente kiest ervoor om huurders te ontzien door lasten te verschuiven naar de eigenaren. De kosten van de afvalinzameling worden daarom de komende jaren in steeds grotere mate gedekt uit de ozb-opbrengsten en in mindere mate uit de afvalstoffenheffing. De ozb stijgt in Nijmegen dan ook met 9,2 procent.

De Telegraaf
6 januari 2016