OZB stijgt harder dan afgesproken

De onroerendezaakbelasting voor huiseigenaren (OZB) gaat in 2016 waarschijnlijk meer omhoog dan eerder is afgesproken. Dat concludeert de Vereniging Eigen Huis (VEH) na een steekproef onder 107 gemeenten.
De ozb, die elke huiseigenaar moet betalen, stijgt volgens de organisatie volgend jaar met gemiddeld 1,8 procent.

De gemeenten lijken zich hiermee volgens de VEH niet te houden aan de afspraken met het Rijk. Eerder was overeengekomen dat gemeenten de ozb met maximaal 1,57 procent mogen laten stijgen.

De vereniging heeft er regelmatig op aangedrongen om de zogeheten macronorm te vervangen door een dwingendere afspraak.

”De norm is niet meer dan een algemene richtlijn, die gemeenten geen enkele prikkel geeft tot matiging van hun ozb-inkomsten. Bovendien zijn er geen sancties mogelijk als een gemeente de macronorm overschrijdt, ook niet als die overschrijding zeer fors is”, aldus de VEH.

Verschillen
Volgens VEH zijn er behoorlijke verschillen tussen de diverse gemeenten. In Schiedam betalen huiseigenaren 180 euro per jaar. In Nijmegen is de ozb bijna drie keer zo hoog.

Uit de steekproef blijkt dat de onroerendezaakbelasting in de gemeente Laarbeek met 13 procent omhoog gaat. Een huiseigenaar moet hier gemiddeld 30 euro meer gaan betalen. Ook in Weert en Amersfoort is er met respectievelijk 12 en 11 procent sprake van een flinke stijging.

Er zijn ook gemeenten waar het bedrag daalt. In Gemert-Bakel gaat de ozb met ruim 11 procent omlaag. Dat scheelt de huiseigenaren gemiddeld 50 euro.

Bron: Vereniging Eigen Huis
11 december 2015