Ongelijke behandeling burgers bij afhandeling WOZ-bezwaren

PERSBERICHT

Gemeenten inconsequent in afhandeling WOZ-bezwaren

Hilversum, 18 januari 2016 – Gemeenten blinken niet uit in het klantgericht afhandelen van WOZ bezwaarschriften die door burgers worden ingediend. De ingediende bezwaarschriften worden veelal afgedaan met een antwoord dat is doorspekt met complexe, juridische vaktaal en verwijzing naar de wet. De uitspraak komt in de meeste gevallen neer op een herhaling van de grieven en een algemene opmerking dat de referentiepanden de juistheid van de WOZ-waarde onderbouwt. Afgesloten wordt met het vermelden van de mogelijkheid om een beroepszaak te starten. Volgens Bouk Slockers, eigenaar van WOZMeldpunt in Hilversum, laten gemeenten steekhoudende argumentatie die daadwerkelijk betrekking heeft op de woning in praktisch alle gevallen achterwege.

Slockers ziet een opmerkelijk verschil tussen gemeentelijke uitspraken gericht aan professionele bureaus of aan particuliere huiseigenaren: “Bezwaarschriften van professionele bureaus worden in de meeste gevallen wel inhoudelijk beargumenteerd. Ik vermoed om onnodige rechtszaken te vermijden.” Slockers voegt er aan toe dat de meeste WOZ-adviesbureaus vaak eerst om een hoorzitting verzoeken, alvorens een uitspraak te laten doen. In een hoorzitting worden vergelijkbare woningen besproken en wordt er gekeken naar steekhoudende zaken als achterstallig onderhoud en ligging van de woning, bijvoorbeeld aan een drukke weg of bij een school. De meeste burgers kennen deze effectieve mogelijkheid niet of worden daar onvoldoende over geïnformeerd.

115.000 bezwaren per jaar
Ruim 7.7 miljoen huiseigenaren ontvangen de komende weken de jaarlijkse WOZ-beschikking. Daar komen dit jaar voor het eerst ook 3,3 miljoen huurders bij. Circa 115.000 huiseigenaren maken jaarlijks bezwaar. Gemiddeld wordt de WOZ-waarde met circa 12,5% verminderd. Dit betekent een verlaging van gemiddeld 28.000 euro uitgaande van de gemiddelde prijs van 225.000 euro voor een woning in Nederland (NVM/VEH). Dit resulteert in een belastingverlaging van 135 euro per woning. De belastingverlaging komt tot uiting in een verminderde OZB, waterschapheffing, afvalstoffenheffing en inkomstenbelasting.

Noot voor de redactie:
Voor informatie over het persbericht kunt u contact opnemen met Inge Gillissen: +31 6 24298889

Over WOZMeldpunt:
WOZMeldpunt is een onafhankelijk bureau met een vestiging in Hilversum. WOZMeldpunt komt op voor de belangen van particuliere huiseigenaren en huurders. Zij maken kosteloos deskundig bezwaar tegen te hoog vastgestelde WOZ-waarden. Bij WOZMeldpunt, één van de top 5 WOZ-adviesbureaus, werken 6 mensen met financiële, juridische en bouwkundige achtergronden.