Minder huur door lage WOZ taxatie?

Waarom krijg ik als huurder de WOZ-waarde van het huis waar ik woon in de bus? De beschikking zal toch bedoeld zijn voor mijn huisbaas, die er onroerendgoedbelasting over moet betalen. Of is er weer iets veranderd?

Sociale huurders moeten dit jaar net als woningeigenaars, alert zijn op de WOZ-waarde van het huis waar ze wonen. Vanaf afgelopen oktober van het vorig jaar, bepaalt de gemeentelijke taxatiewaarde voor ongeveer een derde deel de huurprijs. Het zou dus kunnen zijn dat de huur naar beneden moet, als een woning een lage WOZ-waarde krijgt. Huurders krijgen daarom meestal ook de waardetaxatie van hun huis in de bus. Dan kunnen ze zelf vaststellen of ze misschien niet teveel betalen. Anders kunnen ze hun WOZ-waarde opvragen bij hun verhuurder. Dat is meestal een woningcorporatie.
Het ligt voor de hand dat door het nieuwe systeem, de huren in mindere buurten omlaag kunnen en die in populaire regio’s op den duur omhoog mogen. Ook huren van woningen die matig zijn onderhouden, kunnen misschien omlaag.

Volgens Marcel Trip van de Woonbond in Amsterdam, de grootste huurdersorganisatie, zijn er naar schatting al 30 000 huren verlaagd door de vernieuwde methode om de huur te berekenen. Trip: ,,Het gaat om huurwoningen die in het oude systeem dicht tegen de maximale huurprijs zaten, en relatief een lage WOZ-waarde hebben. Hierdoor kan het zijn dat de nieuwe maximale huurprijs onder de feitelijke huurprijs is komen te liggen, waardoor deze huurders recht op huurverlaging hebben.”.

Daar staat tegenover dat de maximale huurprijs voor woningen met een hoge WOZ-waarde omhoog mag. Dat gebeurt niet meteen, maar ze krijgen wel een hoger plafond. Dat betekent dat de huur hoger kan worden dan eerder het geval was.

De nieuwe methode geldt niet voor huurwoningen in de vrije sector.

Sinds 1 oktober van het vorig jaar is de WOZ-taxatie van de ruim 7,5 miljoen woningen in ons land openbaar. Daardoor beschikken kandidaat-kopers niet alleen over de vraagprijs van een pand dat ze willen gaan bezichtigen of kopen, maar ook over de taxatiewaarde. Ze zijn te vinden op de website www.wozwaardeloket.nl. De nieuwe beschikkingen vallen tussen februari en april weer in de bus. Het betreft dan waardepeildatum 1 januari 2016. De sterke stijging van het afgelopen jaar zijn er dan ook nog niet in opgenomen.

Bron: Plusonline.nl van 19 januari 2017