Meer gemeenten onder toezicht Waarderingskamer

De Waarderingskamer, die toezicht houdt op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) door gemeenten, heeft dit jaar een groter aantal gemeenten onder verscherpt toezicht gesteld. Het zijn er inmiddels zeventig.

Volgens de Waarderingskamer hangt dit direct samen met de veranderende omstandigheden op de woningmarkt. In de huidige markt spelen de zogenoemde ‘secundaire kenmerken’, zoals kwaliteit en onderhoud, een grotere rol bij transacties dan enkele jaren geleden. Als deze kenmerken niet goed in de gemeentelijke registraties zijn vastgelegd, kunnen er problemen ontstaan met de onderlinge waardeverhoudingen en met de hoogte van de WOZ-waarde van individuele panden.

‘De zeventig gemeenten hebben onvoldoende aangetoond dat zij inspelen op deze wijzigingen in de markt’, schrijven staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) en minister Ronald Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer. Door verscherpt toezicht wil de Waarderingskamer verzekeren dat de handelwijze van de gemeenten verbetert vóór de WOZ-beschikkingen worden verstuurd.

Het toezicht als geheel is mede bedoeld om te voorkomen dat burgers massaal worden geconfronteerd met onjuiste beschikkingen. Dit jaar heeft 3 procent van de WOZ-beschikkingen geleid tot bezwaren. Dat is iets meer dan vorig jaar. Na bezwaar en beroep blijft 99,8 procent van de totale oorspronkelijke WOZ-waarde in stand.

Positief is de Waarderingskamer over het feit dat gemeenten steeds beter met belanghebbenden communiceren. Door informele contacten kunnen eventuele fouten in de WOZ-waarde snel worden opgelost.

De Waarderingskamer blijft gemeenten naar eigen zeggen stringent controleren. Het oordeel over elke gemeente staat op haar site.

Bron: VNG Magazine