Machtiging eenmalig geldig

Deze week is in de media gemeld dat de Waarderingskamer meldingen van burgers krijgt die toch met kosten worden geconfronteerd nadat ze zo’n ’gratis’ bureau hadden ingeschakeld. Dit omdat het jaar erna automatisch weer bezwaar werd gemaakt tegen de WOZ-waarde. Het intrekken van dat verzoek, waar zij niets van wisten, kost dan geld.

WOZMeldpunt gebruikt uw machtiging alleen voor de procedure tegen de WOZ-aanslag van het jaar waarvoor u zich heeft aangemeld. WOZMeldpunt maakt nooit automatisch het jaar daarna weer bezwaar. Voor bezwaar tegen een nieuwe aanslag dient u zich ieder jaar opnieuw aan te melden. Dit jaar kunt u zich aanmelden voor bezwaar tegen de WOZ-aanslag 2019. Uw machtiging wordt derhalve alleen voor bezwaar en beroep tegen de WOZ-aanslag 2019 gebruikt.

WOZMeldpunt. 18 januari 2019