Juiste argumentatie geslaagd WOZ-bezwaar

Het gebruik van de juiste argumenten is de sleutel van succes voor een geslaagd WOZ-bezwaar. Dit vereist inzicht in de verkochte woningen in uw buurt en verwijzing naar gunstige rechterlijke uitspraken in soortgelijke gevallen (bijv. doorgaande weg, achterstallig onderhoud etc).

De meest gebruikte reden is een verwijzing naar dalende huizenprijzen. Echter in de praktijk wijzen de gemeenten dit argument resoluut af.

De reden daarvoor is dat de Wet WOZ uitgaat van daadwerkelijk verkochte woningen rond waardepeildatum. Terwijl een verwijzing naar dalende huizenprijzen verwijst naar een markttrend. Echter in de Wet WOZ gaat het om feiten en niet om trends. Derhalve worden bezwaren op grond van markttrends resoluut afgewezen.

Daarom adviseren wij u te laten bijstaan door een WOZ-deskundige. In uw bezwaarschrift verwijzen wij naar relevante referentiewoningen in uw buurt en gunstige rechterlijke uitspraken. Dit vormt de sleutel to succes!

Wij helpen u kosteloos met het controleren van uw WOZ-waarde en het indienen van uw bezwaar. In 2013 was 75% van onze bezwaarschriften geslaagd. De gemiddelde verlaging bedroeg euro 43.800 hetgeen onze klanten gemiddeld euro 220 per jaar bespaart. Meld u ook aan!

WOZMeldpunt
februari 2014