Bezwaar maken tegen WOZ-beschikking loont

“De overheid doet het helemaal niet zo slecht hoor, met de WOZbeschikkingen. Wij denken dat 85% goed is ingeschat. Maar de overige 15% is wél onjuist, eenvoudig omdat niet iedere woning individueel beoordeeld wordt. In die gevallen kan WOZmeldpunt.nl bezwaar maken namens de woningbezitter en proberen de WOZ-bschikking te verlagen”,
vertelt Bouk Slockers van WOZmeldpunt.nl. Zijn bureau dient namens woningeigenaren door heel Nederland bezwaarschriften in. En met succes, want 75% wordt gegrond verklaard.

Lees verder