Aanslag dreunt door – De Telegraaf

Bij woningbezitters ploft rond deze tijd de gevreesde WOZ-beschikking weer op de mat. Vanaf dit jaar ontvangen ook circa vier miljoen huurders zo’n aanslag van hun gemeente. Bouk Slockers, eigenaar van WOZMeldpunt in Hilversum, geeft tips om een te hoge WOZ-waarde aan te vechten.

door Bernard Vogelsang

Voor huisbezitters en huurders die niet te veel willen betalen, is het volgens Slockers vooral belangrijk om op tijd bezwaar aan te tekenen bij de gemeente. Dat moet binnen zes weken na de datum van de WOZ-beschikking gebeuren.

Een lagere WOZ-waarde is aantrekkelijk voor woningbezitters. Want dat kan naast minder OZB-heffing ook tot leiden tot een lagere waterschapsbelasting, afvalstoffenheffing en inkomstenbelasting. Een WOZ-verlaging van € 28.000 resulteert in een jaarlijkse lastenverlaging van € 135. Voor huurders kan een lagere WOZ leiden tot een lagere maximale huurprijs.

Huishoudens die de te hoge WOZ-waarde van hun woning willen aanvechten, kunnen een taxatierapport bij hun gemeente aanvragen. Gemeenten taxeren namelijk niet alle panden, maar slechts een beperkt aantal referentiewoningen. Als iemands woning daarvan aanzienlijk afwijkt, kan die persoon recht hebben op een lagere WOZ.

„Daarbij kun je denken aan een huis met een gedateerde keuken of badkamer of achterstallig onderhoud. Kopers zullen dan immers minder voor je woning willen betalen”, benadrukt Slockers van WOZMeldpunt, dat jaarlijks duizenden consumenten bijstaat in het aanvechten van te hoge WOZ-beschikkingen.

Slockers raadt ook aan om te achterhalen tegen welke prijzen vergelijkbare woningen in dezelfde straat recent zijn verkocht. „Als die prijzen lager zijn dan je WOZ-beschikking geeft dat de beste onderbouwing om de WOZ omlaag te krijgen.”

Woningbezitters en huurders kunnen ook wijzen op negatieve zaken in de omgeving die hun huis minder waard maken. Daarbij valt te denken aan de ligging aan een drukke straat of overlast door een supermarkt, horeca, school, industrieterrein, asielzoekerscentrum of bodemverontreiniging.

Volgens Slockers blinken gemeenten overigens niet uit in het inhoudelijk afhandelen van WOZ-bezwaarschriften van burgers. Gemeenten hebben de neiging om bezwaren af te doen met een complex juridisch antwoord waarin in het algemeen wordt gesteld dat de WOZ-beschikking correct is. „Gemeenten laten in praktisch alle gevallen achterwege om steekhoudende argumenten te geven die betrekking hebben op de betreffende woning.”

De WOZ-expert merkt dat bezwaren die zijn ingediend door professionele bureaus wel inhoudelijk worden beantwoord. „De gemeenten geven dan wel inhoudelijke argumenten waarom zij tot een bepaalde WOZ-beschikking zijn gekomen. Ik vermoed dat zij dit ook doen om onnodige rechtszaken te voorkomen.” Omdat deze service valt onder rechtsbijstand is deze service kosteloos voor de burger.

Circa 115.000 woningeigenaren maken jaarlijks bezwaar tegen de WOZ-beschikking van hun gemeente. Gemiddeld slagen zij erin om hun WOZ-waarde met 12,5% omlaag te krijgen.

HUURDERS
Circa vier miljoen huurders ontvingen in 2016 voor het eerst een WOZ-beschikking in de bus. De WOZ-waarde van hun huurhuis telt voor een kwart mee bij het vaststellen van de maximale huurprijs. Omdat het aanvechten van de WOZ-waarde kan leiden tot een lagere huur, zal een behoorlijk aantal huurders bezwaar maken. „Zeker vanuit grote steden als Amsterdam en Utrecht, waar de huren fors zijn gestegen, verwachten we veel verzoeken”, aldus Bouk Slockers van WOZMeldpunt.

Bron: ‘De Telegraaf’ van zaterdag